Vážení športoví priatelia!

Milí priatelia, 
chcem Vás informovať, že náš turnaj už nebude tento rok ani v nasledujúcich rokoch organizovaný.
Ukončujeme 41.ročnú históriu nášho turnaja. Dúfam, že tí ktorí sa aspoň raz zúčastmili, si ho zapamätajú ako vydarenú športovo-spoločenskú akciu. Chcem všetkým poďakovať za priazeň, ktorú Ste prejavili účasťou na turnaji. Ako sa hovorí, v najlepšom treba prestať. Posledné ročníky sme bojovali so získavaním sponzorov a hlavne značným nezáujmom o turnaj. Turnaj nemožnosťou postaviť primerané vekové kategórie strácal na kvalite a dôstojnosti. Turnaj končí, ale šanca zostáva, že sa stretneme znovu na podobnej akcii niekde na inom mieste alebo prečo nie v našom krásnom areáli vo Zvolene. Vždy Ste vítaní!

Dr.Žilinčan
 

Stránka ostáva, nájdete v nej výsledky posledného ročníka 2016 a možnosť nazrieť do histórie turnaja a taktiež pozrieť si fotodokumentáciu z turnajov.

                                   
 

 

 

 

 

P.S. Dole je link na www stránku, kde nájdete fotodokumentáciu z turnajov od r. 2007 (v r.2010 turnaj nebol - bol WMTS turnaj v B.Bystrici). 
Fotografie z tejto adresy sa dajú stiahnuť.
Nezabudnite urobiť reload.

Fotogaléria 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2009 2008 2007Naša e-mailová adresa: zilincan@mail.t-com.sk

   

    

 

 

 

 

 

Tenisový  turnaj  zdravotníkov

Zvolen

 

 

 

 

 

 

 

 


42.ročník turnaja nebude organizovaný.

História turnaja končí 41.ročníkom, ktorý bol v roku 2016.